Nieuws uit de regio

28-10-2022 - Booischot

Hoeveel daklozen zijn er in de regio?

In een woning in Booischot, waar het OCMW asielzoekers in onder brengt, werd het onderzoek voorgesteld waarbij de Welzijnskoepel van Rivierenland en de Rupelaar het aantal dak- en thuislozen in kaart wil brengen. Dirk Van Noten, Heistse schepen van sociale zaken en voorzitter van de koepel, had daarvoor Vlaams minister van armoedebestrijding Benjamin Dalle uitgenodigd. Dak- en thuislozen zijn niet alleen de mensen die onder de brug slapen, maar degenen die onderdak vinden in één van de 15 noodwoningen van de gemeente, die ergens op de zetel slapen bij vrienden of zoals het in Heist gebeurde, overnachten in het materiaalkot van een socio-culturele vereniging.

Heistse sociale inspanningen

“In Heist wordt al heel wat gedaan, voor mensen in nood”, vertelt Dirk Van Noten aan de minister, “25 maatschappelijk werkers zorgen voor 120 leefloners in de gemeente, 220 dossiers in budgetbegeleiding en 35 mensen in arbeidstrajectbegeleiding. Naast 17 volwassen en 11 niet-begeleide minderjarige asielzoekers zijn er nog een 120 Oekraïners om op te vangen. Wij willen graag het principe huldigen ‘Niemand slaapt op straat’, maar dat is niet gemakkelijk. Voor opvang hebben wij 15 noodwoningen met 27 slaapkamers, maar zelfs dat is soms nog niet genoeg.” In de opvangwoning in Booischot, waar het daklozenproject werd voorgesteld, worden mensen van Libanon, El Salvador, Eritrea en Somalië opgevangen.

Wetenschappelijk verantwoord onderzoek

Om het aantal dak- en thuislozen te kennen, kunnen de onderzoekers terugvallen op heel wat actoren:  in de eerste plaats het OCMW, maar ook de wijkagenten van de lokale politie, het CAW, camping- en woonwagenparken tot de gemeentelijke bouw- en milieudienst. “We hebben weet van de mensen die zich bij ons aanmelden, maar er is ook veel verborgen leed”, vertellen de mensen die voor het OCMW meetelden. Minister Dalle vertelde dat een wetenschappelijk verantwoordde manier om te tellen, zeer belangrijk is. “Ik studeerde ooit een jaar in New York en een NGO ging daar ook de daklozen tellen. Op een nacht bij een vriestemperatuur van -10 trok men de straat op om vast te stellen dat er blijkbaar toch niet zoveel mensen buiten sliepen. Dat is natuurlijk een verkeerde manier van werken”.  Concreet werden de namen genoteerd van de mensen die in de nacht van 27 op 28 oktober dak- of thuisloos waren.

Basis voor nieuwe beleidsbeslissingen

Minister Benjamin Dalle nam uitgebreid de tijd om te praten met alle actoren uit het sociale veld, ook met de mensen van Den Draai, de Heistse vereniging tegen armoede. Hij was ook gecharmeerd door de aanwezigheid van de Heistse lokale politie in uniform. “Ik heb al 3 jaar ontmoetingen met mensen in de sociale sector, maar het is de eerste keer dat politiemensen, die toch vooral een repressieve functie hebben, tonen dat ze ook interesse hebben in de sociale aspecten”, aldus de minister. De resultaten van de bevraging worden door onderzoekers van LUCAS KU Leuven en UC Louvain samen gebracht met deze van andere regio’s waar zo’n telling gebeurde. De cijfers kunnen dan geëxtrapoleerd worden over heel Vlaanderen, zodat het beleid dan een gerichte actie kan ondernemen. De resultaten zullen in de loop van het voorjaar van 2023 worden voorgesteld, maar één van de conclusies was toch al dat daklozen niet alleen de Carapils drinkende oude mannen zijn, maar steeds meer vrouwen en één op vijf is jongvolwassen.

De Studio

Of je je nu goed in je vel wil voelen, gewoon aan je conditie of figuur wil werken of je wil voorbereiden op een sportprestatie. Bij De Studio ben je op de juiste plaats. Tijdens de individuele workout sessies en groepssessies ga je steeds terug naar de basis op zoek naar meer fysieke, mentale en emotionele energie.

lees meer

Hoorcentrum Aerts

Hoorcentrum Aerts staat garant voor de beste hooroplossingen op maat. U kan er vrijblijvend terecht om uw gehoor te laten testen en informatie te vergaren over de best mogelijke opties om uw gehoor te verbeteren en te beschermen.

lees meer

Indigo

Juwelen - Handtassen - Piercings

lees meer

Radio Christina

Al sinds 1980 is Christina een vaste waarde in het regionale radiolandschap en dat door een leuke mix van toffe muziek en nieuwtjes van dichtbij. Je kan Radio Christina nu ook online en digitaal beluisteren.

lees meer

Speciale promoties Check het hier